Passeurs d’images

Saturday 10 November 2018 at 2 pm.

Saturday 8 December 2018 at 2 pm.

Saturday 19 January 2019 at 2 pm.

Saturday 2 February 2019 at 2 pm.

Saturday 16 March 2019 at 2 pm.

Saturday 27 April 2019 at 2 pm.

Saturday 25 May 2019 at 2 pm.